Novo Nordisk Fonden uddeler 203 millioner kroner til planteforskning for et mere effektivt og bæredygtigt landbrug

Novo Nordisk Fonden uddeler sin første store bevilling inden for planteforskning til et nyt, internationalt forskningsprojekt, der har til formål at skabe mere produktive afgrøder.

Novo Nordisk Fonden – Collaborative Crop Resilience Program
 
Col­la­bo­ra­ti­ve Crop Resi­li­en­ce Pro­gram. Det er nav­net på et nyt dansk-ame­ri­kansk forsk­nings­pro­jekt, No­vo Nor­disk…