Storfonde lunkne overfor regeringens Forum for Forskningsfinansiering

Indirekte omkostninger ved fonds­støttet forskning er ved at være et så omfattende pro­blem, at universiteterne risikerer at miste deres strategiske handlerum, mener re­ge­ring­en. Derfor vil forsknings­ministeren nu etablere Forum for Forsknings­finansiering, hvor han vil invitere fonde og univer­siteter til at gå i dialog om at finde fælles løsninger. Men agen­daen for forummet får en lunken modtagelse af stor­fondenes bestyrelses­formænd.

Sten Scheibye & Jørgen Huno Rasmussen Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets agen­da for det kom­men­de forum får…