Fondsstøttede forskningsprojekter udgør en stadig større andel af forskningen på landets universiteter og universitetshospitaler. Men selvom fondsmidlerne er højt værdsatte, giver bevillingerne alligevel økonomiske problemer for flere forskere og institutledere. Fondene betaler nemlig...