Velux Fonden støtter kortlægning af den humanistiske forsknings effekt og værdi

Velux Fonden støtter et nyt forskningsprojekt, som skal give en bedre forståelse af den humanistiske forsknings værdi og effekt. Forskningsprojektet er samtidig et opgør med de traditionelle, kvantitative mål for videnskabelig produktion, som forskerne bag projektet ikke mener er særligt godt egnede til at evaluere forskningens samfundsmæssige værdi.

Velux Fonden – Fra humanvidenskab til almennytte
I år har VKR Gruppen 75-års jubilæum, og samtidig er det 35 år siden, Velux Fonden blev stiftet. Det fejrede fonden på Borups Højskole mandag 25.9. med en bevilling på 7,8 mio. kr. til fondens jubilæumsprojekt ’Mapping the Public Value of Humanities’.

I lø­bet af de næ­ste tre år skal et nyt forsk­nings­pro­jekt på Aal­borg Uni­ver­si­tet Kø­ben­havn for­sø­ge at ska­be en bed­re…