Villum Fonden støtter tværfaglig forskning med 50 mio. kr. om året

Villum Fonden lancerer en årlig pulje på 50 mio. kr. i foreløbig tre år, der skal fremme tvær­fag­ligt samar­bej­de om data­drevet forskning.

Villum Synergy
Med pro­gram­met ‘Vil­lum Sy­ner­gy’ øn­sker Vil­lum Fon­den at støt­te ex­cel­lent forsk­ning af top­for­ske­re fra da­ta­lo­gi –…