Djøf og HK: fonde kan have gavn af overenskomster

AIDS-Fondet indgik i 2016 overens­komst for alle sine med­arbejder­grupper, da de efter­spurg­te ensartede løn- og arbejdsvilkår. Det har været en fordel for både ledelse og med­arbejdere, mener fonden. I sekre­tariaterne for de større uddelende fonde og filan­tropiske fore­ninger er overens­komster dog en sjældenhed. Men en overens­komst rummer flere fordele for fonde med selv få an­sat­te, påpeger fag­fore­ninger­ne. Det sender et signal om en arbejds­plads med orden i sagerne, og så kan en tillids­repræ­sentant være talerør for det lav­mælte brokkeri ved kaffe­automaten.

Overenskomst ”Vi er klar til at hjæl­pe og op­for­drer til, at fle­re…