Dom: Stifter fik for højt administrationshonorar

En klar dom fra Østre Landsret viser, at fondsbestyrelser har pligt til at holde admini­stra­tions­hono­raret på et rimeligt niveau. Kirsten og Freddy Johansens Fond nægtede at følge fonds­myndig­hedens påbud, men efter en langstrakt konflikt og en tur i retten har stifterne nu betalt erstatning til den fond, der bærer deres navn.

Østre Landsret Østre Lands­ret på­lag­de Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond…