Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fonds­sekre­ta­ri­ater. Fondene bruger i stigende grad head­huntere til at rekruttere top­ledere og nøgle­med­arbej­dere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fonds­verdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrut­terings­specia­lister.

Flere ansatte i fondsverdenen Fra 2015 til 2016 steg an­tal­let af an­sat­te i fon­de­ne med…