Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fonds­sekre­ta­ri­ater. Fondene bruger i stigende grad head­huntere til at rekruttere top­ledere og nøgle­med­arbej­dere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fonds­verdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrut­terings­specia­lister.

Flere ansatte i fondsverdenen
Fra 2015 til 2016 steg antallet af ansatte i fondene med 12 procent – det viser Nyhedsbrevet Dan­marks Fondes opgørelse over medarbejdertilgangen i 60 uddelende fonde. Se tabellen nederst i artiklen.

Fondsverdenen er præget af kraftig vækst. Og det er ikke kun de filantropiske uddelinger, der vokser. Flere fondsbestyrelser indsætter direktioner til at styre uddelings- og erhvervs­akti­vi­te­terne i fondene og fondskoncernerne. Og samtidig bliver der ansat flere medarbejdere i fondssekretariaterne.

Fra 2015 til 2016 steg antallet af ansatte i fondene med 12 procent. Det viser Nyhedsbrevet Dan­marks Fondes opgørelse over medarbejdertilgangen i 60 uddelende fonde, som har eta­ble­ret sekretariater i moderfondene eller i de filantropiske foreninger (se tabel nedenfor).

På et år er antallet af ansatte steget fra 660 til 739 medarbejdere i de 60 fonde. Og den ud­vik­ling mærker man også i rekrutteringsvirksomhederne.

”Vi oplever en vækst i efterspørgslen fra fonde, og de udviser stigende interesse i at arbejde topprofessionelt med rekruttering til top- og nøglepositioner i fondene,” siger admini­stre­rende direktør i Mercuri Urval, Christian Kurt Nielsen.

Samme tendens oplever Thomas Bælum, der er regionsdirektør i Randstad Danmark. Han bemærker desuden, at fondsbranchen er karakteriseret ved en høj grad af ordentlighed i konkurrencen om gode medarbejderressourcer.

”Jeg mærker tydeligt, at fonde generelt arbejder meget professionelt, når det gælder re­krut­tering af nye medarbejdere, samt at de arbejder med en høj grad af integritet. Der lægges stor vægt på, at man ikke searcher – altså headhunter kandidater – hos andre fonde. Det betyder naturligvis ikke, at de ikke ønsker medarbejdere, der har erfaring med at arbejde i fonde, men disse skal selv aktivt søge stillingen, og må ikke kontaktes uopfordret,” siger han.

Kompetencer til strategi og transparens

Udviklingen skyldes blandt andet fondenes egne ambitioner om at bedrive strategisk og kata­ly­tisk filantropi og løse væsentlige samfundsproblemer. Derudover spiller den nye regulering om blandt andet god fondsledelse og øget transparens en væsentlig rolle.

”Fondenes stærkere engagement og strategiske tilgang til uddelingerne stiller også større krav til fondsmedarbejdernes kompetencer. Derudover ser vi en tendens til, at omverdenens krav om transparens og governance også gør det nødvendigt at have flere typer af med­ar­bej­dere,” siger Christian Kurt Nielsen der selv er bestyrelsesformand i Fonden Danske Veteran­hjem.

Professionalisering kommer til udtryk flere steder i fondenes headhunting-proces, forklarer han.

”Det handler om, at man analyserer hvilke kompetencer, fonden har behov for, og at man gennemfører objektive processer, hvor man søger bredt ud og også afsøger potentielle kan­di­dater indenfor andre områder, end dem man har for vane at orientere sig efter,” siger Chris­tian Kurt Nielsen.

KFI Erhvervsdrivende Fond er en af de fonde, der de seneste fem år både har oplevet et stigen­de aktivitetsniveau og samtidig har gennemgået en strategisk og styringsmæssig for­andrings­proces.

”Vi er i vækst, og den opgearing, vi har af medarbejdere, er et spejl af denne driftsvækst men også udtryk for en profes­sionalisering af arbejdet,” siger adm. direktør i KFI Erhvervs­dri­ven­de Fond, Jesper Loiborg der overtog direktørposten i 2012.

”Jeg sagde dengang, at alle var velkomne på rejsen, men at det krævede at man var villig til at flytte sig på opgaverne. For der var ting vi ikke længere skulle lave, og andre nye ting vi skulle have fokus på,” siger han.

KFI Erhvervsdrivende Fond uddelte sidste år 100 mio. kr. til støtte for selvstændige købmænd. Fonden støtter f.eks. borgere i udkantsområderne i at etablere og bibeholde lokale købmænd i nærområderne.

I løbet af omstillingsprocessen har mange af de oprindelige medarbejdere valgt at blive, men der også en del, der har søgt nye veje, og derfor har fonden løbende ansat nye folk.

”Jeg var godt klar over, at KFI Erhvervsdrivende Fond ikke var verdenskendt uden for dag­lig­vare­bran­chen, derfor har vi indtil nu valgt at bruge en headhunter,” siger Jesper Loiborg, der i forbindelse med professionaliseringen af fonden også måtte trække helt nye kompetencer ind i medarbejderstaben, som er vokset fra 22 i år 2012 til i dag 38 ansatte.

”Da jeg kom til, var fonden af Erhvervsstyrelsen blevet pålagt at lave en strategi. Den har jeg været ansvarlig for at udvikle, og som et led heri har det været planen at implementere en kommunikationsfunktion. Det er baggrunden for, at vi i år har ansat en kom­muni­ka­tions­chef.”

”Før har jeg selv varetaget kommunikationsindsatsen sammen med sekretariatschefen og et eksternt bureau. Det er gået meget godt, men ikke på det niveau, vi gerne vil,” siger Jesper Loiborg.

Således blev fondens nye kommunikationschef, Per Sten Nielsen, også ansat via en head­hunter. Han kom fra en stilling som kommunikationschef i Bryggeriforeningen. I øje­blik­ket søger fonden en ny controller, og det er første gang, at fonden gør det via almindeligt stil­lings­op­slag uden et rekrutteringsfirma på opgaven.

Offentlige og finansielle ledere rykker til fondene

Flere fonde trækker aktive topledere ind på nøglepositioner fra flere forskellige sektorer i arbejdsmarkedet.

”Jeg mærker tydeligt, at et begreb som diversitet fylder rigtig meget i den branche, hvilket er meget positivt. Generelt udelukker man sig ikke til kun at kigge efter kandidater med erfaring fra den private sektor – kandidater fra den offentlige sektor har absolut lige så stor interesse og muligheder,” siger regionsdirektør i Randstad, Thomas Bælum.

Der er flere eksempler på topledere fra den offentlige sektor, der inden for sidste par år har skiftet til fondsverdenen:

Novo Nordisk Fondens Head of Steno Grants, Jannik Hilsted, kom fra en stilling som lægelig direktør på Rigshospitalet. Også direktør i Færchfonden, Martin Vang blev for et par år siden headhuntet fra en stilling som vicedirektør i statens Vækstfonden under Erhvervsministeriet.

Og Hempel Fonden har for nylig udvidet sekretariatet med en ny direktørpost, som blev besat af Anders Holm, der kom fra en ledende stilling i Erhvervsministeriets departement.

Men også den finansielle sektor har været leverings­dygtig til flere topposter i fondsverdenen. Eksempelvis blev Nina Movin sidste år ansat i en nyoprettet stilling som administrerende di­rek­tør i Otto Mønsteds Fond. Hun har tidligere været direktør i Nordea Markets.

Aarhus Universitets Forskningsfond fik sidste år en finansdirektør, Claus Fynbo Larsen, som kom med finansiel erfaring fra Nykredit-koncernen.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond måtte sige farvel til deres Finansdirektør, Lars Wallberg, som blev første administrerende direktør i den nye forening, Norliv, hvor han påtog sig ansvaret for at administrere foreningens over 8 mia. kr. store formue til gavn for medlemmerne og foreningens almennyttige aktiviteter indenfor mental sundhed og arbejdsrelateret stress.

Også i en af landets største fondskoncerner, Leo Fondet, blev der oprettet et nyt sekretariat i moderfonden, som blandt andet skal stå for flere væsentlige omstruktureringer i koncern­struk­turen og varetage det aktive ejerskab af Leo Pharma A/S. Fonden har ansat admini­stre­rende direktør Jesper Mailind til at varetage det arbejde. Han kom fra en stilling som admini­stre­rende direktør i den rådgivende ingeniør­virksomhed Alectia. Fonden skal desuden videre­udvikle sine udviklingsaktiviteter og har nu fem ansatte.

Filantropi er blevet attraktivt

Hos Mercuri Urval oplever administrerende direktør Christian Kurt Nielsen, at fondsverdenen er blevet et attraktivt arbejdsområde at være ansat i – også på topleder-niveau.

”Jeg mener, at man kan observere en tendens til, at flere begynder at se det som vigtigt, at der er et større formål med det, de laver. Der er i højere grad end tidligere folk, der allerede har haft en god, stærk karriere og har sikret pensionsopsparingen, som på et tidspunkt i deres liv får et ønske om, at deres arbejde har en væsentlig betydning for andre mennesker også. Sådan at de med stolthed kan sige, at de arbejder for det her gode formål – om det så er børn i Afrika, kunst eller hvad det kan være,” siger han.

Thomas Bælum fra Randstad er enig i, at fondene på flere måder tilbyder spændende og udfordrende ansættelser.

”Der er ingen tvivl om, at det er blevet mere attraktivt at arbejde i en fond i dag modsat tid­li­ge­re. Det giver den enkelte muligheder, og desuden arbejder flere fonde med iværksætteri og forandringer, hvilket for mange er et utrolig spændende felt med masser af udfordringer og muligheder,” siger han.

Flere ansatte i fondsverdenen

FondUddelinger mio. kr.

2016
Fondsansatte

2016
Fondsansatte

2015
13.543739660
15. Juni Fonden 46,1 32
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål 1.181,0 1616
Augustinus Fonden 300,7 54
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 174,0 33
Aage V. Jensens Naturfond 62,5 1313
Aarhus Universitets Forskningsfond 143,9 1512
Aase og Ejner Danielsens Fond 14,6 22
Beckett-Fonden 13,8 11
Bevica Fonden 18,7 33
Bikubenfonden 91,9 2419
Bitten og Mads Clausens Fond 41,0 54
BRF-Fonden-11
C. L. Davids Fonds og Samling 78,1 4748
Carlsbergfondet 479,7 2121
Den Danske Naturfond 8,2 54
Det Obelske Familiefond 240,3 66
Det Østasiatiske Kompagnis Fond 1,5 55
Dreyers Fond 23,5 22
Egmont Fonden 97,0 96
EGV-Fonden 4,1 11
Ellab Fonden 23,2 21
Elsass Fonden 14,2 3128
Fabrikant Mads Clausens Fond 7,4 22
Færchfonden 15,6 76
Frederiksbergfonden 8,1 11
Helsefonden 21,1 33
Hempel Fonden 123,2 43
Industriens Fond 161,3 109
KFI Erhvervsdrivende Fond 99,2 3838
Knud Højgaards Fond 80,6 32
Købmand Herman Sallings Fond 147,5 00
Kong Frederik 7.s Stiftelse På Jægerspris 5,9 1212
KR Foundation 84,0 44
KV Fonden 12,4 10
Lauritzen Fonden 19,6 54
Lego Fonden 256,0 4140
Leo Fondet 85,3 50
Lokale og anlægsfonden 92,2 1111
Lundbeckfonden 493,0 1512
Mary Fonden 18,3 1110
Nordea-fonden 587,6 1615
Nordisk kulturfond 33,7 55
Norliv, forening (stiftet som FNLP i 2015)-40
Novo Nordisk Fonden 4.200,0 4026
Ny Carlsbergfondet 115,0 98
Oak Foundation Danmark 30,6 22
Ole Kirks Fond 738,2 4
Østifterne f.m.b.a. 8,5 11
Otto Mønsteds Fond 35,7 21
Poul Due Jensens Fond 65,5 55
Realdania f.m.b.a. 806,0 9891
Rockwool Fonden 120,9 3628
Spar Nord Fonden 32,3 11
Spar Vest Fonden 8,5 22
Sparekassen Bornholms Fond 3,8 11
Trygfonden smba (Tryghedsgruppen) 550,0 6968
Tuborgfondet 62,0 55
Vanførefonden 4,8 11
Villum Fonden og Velux Fonden 1.351,2 4541
Kilde: Fondenes årsrapporter 2015 og 2016 samt hjemmesider.

Noter:
 • Tuborgfondet: Tuborgfondet modtog 62 mio. kr. fra Carlsbergfondet i 2016.
 • Trygfonden: 46 ansatte plus 23 projektansatte livreddere.
 • Hempel Fonden: Hempel Fondens sekretariat er udvidet med en adm. direktør i foråret 2017.
 • Villum Fonden: Ansatte i Velux Fonden indgår i opgørelsen under Villum Fonden.
 • Egmont Fonden: Alene ansatte i Egmont Fondens støtte og bevillingsadministration.
 • Bikubenfonden: Inklusive medarbejdere tilknyttet Kollegiefonden Bikuben.
 • C. L. Davids Fonds og Samling : Inklusive ansatte på museet.
 • Elsass Fonden: inklusive ansatte på Elsass Instituttet.
 • Lego Fonden: Ansatte i fonden i Billund, Baar (Schweiz), Kiev (Ukraine) og Enfield (USA).
 • Leo Fondet: De ansatte i Leo Fondet er tiltrådt i løbet af 2017.
 • Norliv: Sekretariatet er opbygget fra slutningen af 2016 og ind i 2017.
 • Det Østasiatiske Kompegnis Almenyttige Fond: Medarbejderne er inkl. sekretariatet i Asia House, som fonden ejer og driver.