Fondsdatabase virker i version 2.0 – og skal udvides

Legatbogen.dk, der i august 2017 blev opdateret til en version 2.0, virker efter hensigten. Flere fonde opdaterer deres oplysninger i databasen, og både ansøgere og ad­mi­ni­stra­to­rer sparer tid. Men der er stadig plads til forbedringer, lyder det fra Grant Compass, der er fir­ma­et bag. Eksempelvis er uddelings­kri­terier­ne ikke opfyldt i op til 30 pct. af an­søg­ning­er­ne til de største fonde. Det tal skal ned. En af de tilfredse kunder er advokat­huset Bech-Bruun, som opda­terer oplys­ninger om 100 fonde via legat­bogen.dk. Direktør David Dencker plan­lægger nu at udvide til Skan­dina­vien i 2019 og siden til Tyskland.

Legatbogen.dk – søgemaskine for fonde og legater “Vi er ved at lave en ‘Google for grants’, og vi vil give mange informationer gratis væk, fordi vi har et socialt sigte, som går forud for forretningen i det. Vi har teknologien, som kommer til at ændre filantropi,” mener...