Fondsdatabase virker i version 2.0 – og skal udvides

Legatbogen.dk, der i august 2017 blev opdateret til en version 2.0, virker efter hensigten. Flere fonde opdaterer deres oplysninger i databasen, og både ansøgere og ad­mi­ni­stra­to­rer sparer tid. Men der er stadig plads til forbedringer, lyder det fra Grant Compass, der er fir­ma­et bag. Eksempelvis er uddelings­kri­terier­ne ikke opfyldt i op til 30 pct. af an­søg­ning­er­ne til de største fonde. Det tal skal ned. En af de tilfredse kunder er advokat­huset Bech-Bruun, som opda­terer oplys­ninger om 100 fonde via legat­bogen.dk. Direktør David Dencker plan­lægger nu at udvide til Skan­dina­vien i 2019 og siden til Tyskland.

Legatbogen.dk – søgemaskine for fonde og legater “Vi er ved at la­ve en ‘Goog­le for grants’, og vi…