Ngo-branchen: God ledelse handler også om at sige nej

Flere frivilligkoordinatorer oplever at være i tvivl om deres nærmeste leders for­vent­ning­er til dem. Det viser en ny undersøgelse fra konsu­lent­virk­som­heden Ingerfair. Konklu­sio­nen flugter med en generel opfordring fra flere i og omkring ngo-branchen til at in­ve­ste­re i opkvali­fi­cering af lederne – og til at turde bruge ordet ‘nej’.

Sig nej "Vo­res le­der­skab på det fri­vil­li­ge om­rå­de hand­ler nog­le…