Tvivlsom rådgivning koster dyrt for danske fonde

En række danske fonde får tilsyneladende så dårlig rådgivning af deres bank, at de både går glip af afkast, men også betaler alt for meget i omkostninger. Meget tyder nemlig på, at bankerne først tager penge for uvildig rådgivning, men ender med at anbefale deres egne investeringsprodukter, som de derefter igen tjener penge på. ”Man må forvente at fondene selv sørger for, at bankerne ikke tilgodeser sig selv,” siger professor Carsten Tanggaard.

Penge op af lommen

Selv om det sik­kert fø­les me­re trygt, er det ik­ke uden ri­si­ko at over­la­de for­valt­nin­gen af fle­re hund­re­de mil­li­o­ner…