Bestyrelsen i Midtjydsk Kulturfond risikerer personligt erstatningsansvar for ulovlig renovering af fredet skulpturpark

Klagesagen om den fredede Skulpturpark ved Herning afgøres inden for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Skole- og Kulturfond har udført en gennem­gribende renovering af parken uden at få tilladelse. Derfor risikerer de otte bestyrelses­med­lem­mer, at enten en kurator eller Civil­styrel­sen stiller dem personligt til regnskab for genop­retning af par­ken, vurderer ekspert i erstatnings­ansvar.

Johs. Poulsen "Der må jo på et tids­punkt ind­fin­de sig det, man kun­ne…