Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i frem­tiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompe­tencer i bestyrel­serne. Det vil også medføre en for­yng­el­se og fornyelse af besty­rel­serne, forudser den erfarne bestyrel­ses­formand Bo Ry­gaard i dette per­son­lige interview, hvor han giver sit bud på frem­tidens besty­rel­ses­ar­bejde i danske fonde.

Bo Rygaard (foto: Jonas Pryner Andersen) "Di­ver­si­te­ten er me­get vig­tigt, og det går bre­de­re end…