Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og uden­for bestyrel­ses­loka­let. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bord­enden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fonds­besty­relsen om, hvordan fondens pengetank skal admini­streres, er begravet. Og med transpa­rens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store besty­relse, der har den særlige sammen­sætning, at en tredjedel af med­lem­merne er udpeget af Due Jensen-familien.

Jens Maaløe ”Fon­den er en rig fond, som sid­der på en re­la­tivt stor…