BRFfonden arbejder på ny strategi og uddelingspolitik

BRFfonden har overskud af likviditet og får i 2016 udbytte på sin ejerandel i Jyske Bank. Derfor skal fonden i det kommende år redefinere sin fondsforvaltning og finde sit uddelingspolitiske ståsted. Det fremgår af fondens årsrapport for 2015.

BRF­fon­den træk­ker des­u­den nye kræf­ter ind i be­sty­rel­sen til det fo­re­stå­en­de ar­bej­de. Pr. 30. marts…