Det Nissenske Familiefond retter ind og uddeler almennyttigt

I årtier har Det Nissenske Familiefond stort set ikke uddelt almennyttigt. Men siden Ci­vil­sty­rel­sen i 2012 afgjorde, at fonden ikke må nøjes med at give til familien, har den hvert år uddelt til en række sociale og kultu­relle formål. ”Der ligger ikke proces­tak­tiske overvejelser bag fondets uddelinger,” siger besty­relses­for­manden. Først i år gav lands­ret­ten medhold i, at Civil­styrel­sens afgørelse skal annulleres. ”Nu skal sagen jo så afgøres i Højesteret, men jeg synes i virkeligheden ikke, at der er så meget juridisk principielt i sa­gen,” siger fondsretsekspert Søren Bergenser og forklarer hvorfor.

FLSmidth FLS­midt­hs ho­ved­kvar­ter i Val­by. Stif­ter af Det Nis­sen­ske…