Hvil­ken kom­pe­ten­ce er i hø­je­ste kurs, når er­hvervs­dri­ven­de fon­de sam­men­sæt­ter de­res be­sty­rel­ser? Iføl­ge en op­gø­rel­se…