Eksperter om fond bag Roskilde Festivalen: En farlig konstruktion

De frivillige bestyrelses­med­lem­mer i Fonden Roskilde Fe­sti­val løber en stor risiko, mener flere eksper­ter. Med­lem­mer­ne skal nemlig tage ansvar for en fond, der på grund af fes­ti­val­ens særlige kon­struk­tion ikke kun skal tænke på sig selv. I kritiske situa­tioner kan be­sty­rel­sen derfor handle i god tro og allige­vel hænge på et erstatnings­ansvar, lyder be­kym­ring­en. Fonden Roskilde Festival deler ikke eksper­ternes bekym­ring, men retter alligevel de interne retningslinjer.

Roskilde Festival – organisationsdiagram
Roskil­de Festi­val – or­ga­ni­sa­tions­di­a­gram.

Når…