Eksperter: Tuborgfondets bestyrelse har ikke uddelingskompetence

Tuborgfondet er ikke en selvstændig fond med egen fundats, sådan som den ellers frem­står i offentligheden. Tuborgfondets bestyrelse er derimod kommet på mellemhånd mel­lem fondslovgivningen og Carlsbergfondets fundats. Flere eksperter påpeger, at ansvaret for Tuborgfondets uddelinger ligger hos Carlsbergfondets bestyrelse, som principielt ikke må uddelegere beslutningskompetencen. Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher er­kend­er, at kommunikationen er uklar, men er uenig i, at der er tvivl om ledel­ses­an­sva­ret.

Carlsbergfondets bestyrelse Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se (bil­le­det) bæ­rer an­sva­ret for…