Erhvervsstyrelsen afviser at hæve aldersgrænsen i BRFfonden

Erhvervsstyrelsen fastholder sin praksis og afviser BRFfondens ønske om at hæve al­ders­grænsen på 67 år. BRFfondens bestyrelse har dog fået dispensation til at lade et be­sty­rel­ses­med­lem fortsætte en ekstra periode i bestyrelsen.

Aldersgrænse Når Er­hvervs­sty­rel­sen mod­ta­ger an­søg­nin­ger om æn­dring…