Nyt værktøj hjælper fondsbestyrelser med selvevaluering

Mens evaluering bliver et vilkår for stadig flere medarbejdere i og uden for fonds­ver­de­nen, har mange fonds­besty­rel­ser endnu ikke procedurer for selv­eva­lue­ring på plads. Fir­ma­et bag et nyt digitalt værktøj håber nu at hjælpe besty­relser­ne i gang.

Boardmeter “Helt over­ord­net hand­ler be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring om,…