BRFfonden: ”Hverken revisor eller fondstilsyn har haft bemærkninger”

Med to års forsinkelse er Brffondens bestyrelse nu fuldtallig og i tråd med fundatsen. Siden fondens direktør udtrådte af bestyrelsen i oktober 2016, har posten været ledig, fordi fondsledelsen ønskede at afvente afslutningen på strategiarbejdet. ”Ulovligt” siger professor. ”Umiddelbart en god forklaring,” siger fondstilsynet, der generelt bestræber sig på at være pragmatiske i sit tilsyn.

BRF Byggeriets Realkreditfond ”Er­hvervs­sty­rel­sen ser vel på, hvem der sid­der i…