Carlsbergfondet rydder op i fundatsen: Tuborgfondets bestyrelse er nu en bevillingskomité

Carlsbergfondet præciserer nu i sin fundats, at Tuborgfondet ikke er en selvstændig fond, og at bestyrelsen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Samtidig får fonden lovliggjort honorarerne til komité­med­lem­mer­ne, og inden længe overlader Flemming Be­sen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til Anne-Marie Skov.

Carlsbergfondet rydder op i fundatsen Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har an­sva­ret for…