Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.

Ei­nar Wils­levs Fond og For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at fu­sio­ne­re. Fal­den­de…