Fortsat fremgang for God Fondsledelse

Erhvervsfondene bliver stadig bedre til at overholde lovkravet om at redegøre for god fonds­le­del­se efter følg-el­ler-for­klar-prin­cip­pet. Det konkluderer Komitéen for God Fonds­le­del­se i sin nye års­beret­ning. Komitéen har dog ingen mål­sæt­ning for hvor mange fonde, der på sigt skal gå fra at ’for­klare’ til at ’følge’.

God fondsledelse 2018
 

På en række punkter er de erhvervsdrivende fonde blevet bedre til at redegøre for an­be­fa­ling­er­ne om God...