Aalborgs borgmester: Tobakspenge er velkomne

Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen afviser, at det er forkert at tage imod pen­ge fra fonde som Det Obelske Familiefond eller Augustinus Fonden. Det er ikke særligt konstruktivt at lave øråd, hvor man holder bestemte fonde ude, siger han til DR Nord­jylland efter Kræftens Bekæmpelse i Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har opfordret til boykot af donationer fra fonde, der ejer tobaksaktier.

Al­ko­hol, di­e­sel­bi­ler og us­un­de fø­de­va­rer. Der fin­des man­ge pro­duk­ter ud­over to­bak, som kan ska­de an­dre…