Aktiesalg fra Industriens Fond og Østifterne er godkendt

Købstilbuddet fra det PFA-ledede konsortium på 16,9 pct. af aktiekapitalen i Nykredit fra Forenet Kredit, Industriens Fond og Østifterne er blevet endeligt godkendt og accepteret.

Købsaftalerne faldt endeligt på plads, da repræsentanterne i Forenet Kredit på et ekstra­or­di­nært repræsen­tant­skabsmøde den 23. november stemte ja til at lade PFA, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension indgå i ejerskabet af Nykredit.

Dermed er købstilbuddet godkendt af alle de sælgende parter, oplyser PFA i en pres­se­med­del­else.

Konsortiet af pensionsselskaber køber aktierne til en samlet pris på 11,6 mia. kr. Heraf udgør Industriens Fonds andel 3 mia. kr. og Østifternes andel ca. 1,1 mia. kr.

”Vi er glade for medlemmerne i Forenet Kredit har accepteret købstilbuddet og kan se vær­dien af den løsning, som konsortiet nu er en del af. Med aftalen er der skabt klarhed om det langsigtede ejerskab og kapitalstrukturen i Nykredit, og fundamentet er lagt for, at det store forretningsmæssige potentiale i virksomheden også realiseres fremover. Vi har stor tillid til, at Nykredits ledelse fortsat vil drive den stærke udvikling af Nykredit. Det er godt for kunder­ne, og vil samtidig sikre stabile og konkurrencedygtige afkast til konsortiets pen­sions­op­spa­rere,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA, i en pressemeddelelse.

I Industriens Fond er bestyrelsesformand, Sten Scheibye tilfreds med, at fondens formue nu bliver mere likvid og at der gennem et øget løbende afkast bliver mulighed for, at fonden kan intensivere sit filantropiske arbejde og øge de årlige uddelinger.

”Salget og den betydelige ekstra likviditet gør fondens filantropiske muskler større. Det er vi meget tilfredse med. Fondens bestyrelse har gennem en årrække arbejdet på at få mulighed for at afhænde Nykredit-aktier, således at de frie midler kunne give et løbende afkast og der­med bidrage til fondens uddelingsevne,” siger Sten Scheibye i en meddelelse fra fonden.

Østifterne beholder 1,62 pct. af aktierne i Nykredit A/S og Industriens Fond be­hold­er aktier for en nuværende værdi af 230 mio. kr.

”Industriens Fond vedbliver med at være aktionær i Nykredit, og har tillid til at selskabet og ledelsen vil sikre et attraktivt afkast også for denne del af fondens formue. Helt i tråd med den solide ledelsesmæssige indsats der er ydet i Nykredit særligt gennem de seneste tre år, og som er baggrunden for at det nu er lykkedes at sikre den ekstra eksterne beredskabskapital, som er nødvendig for at sikre selskabets konkurrencedygtighed også på længere sigt,” siger bestyrelsesformand Sten Scheibye.