Civilstyrelsen giver få dispensationer til bedre formueplacering

Tre gange på to år har fondsmyndigheden dispenseret fra reglerne om fondes formue­placering. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes aktindsigt i Civilstyrelsens afgørelser. Revisions- og rådgivningsfirmaet PwC har fået godkendt flere ansøgninger om dispen­sation, men opfordrer nu Folketinget til at give reglerne et servicetjek og sikre bedre levevilkår for de ikke-erhvervsdrivende fonde.

Reg­ler­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen be­græn­ser al­men­nyt­ti­ge fon­des mu­lig­he­der for at in­ve­ste­re i ak­tier,…