Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

Formuerne i Danfoss’ Understøttelsesfond og Illum Fondet ligger underdrejet. Når reg­ningerne er betalt, er der knap flere penge at dele ud af. Begge fonds­bestyrelser har fået afslag på at lukke ned og uddele resten af million­formuerne til formålet eller til social­øko­no­miske virksom­heder. En revision af fonds­loven bør overvejes, lyder det fra Danfoss’ Under­støttel­ses­fond.

Illum Fondet – indtægter-uddelinger-udgifter Illum Fondet har hele formuen placeret i...