Danmarks største fonde går til angreb på aggressiv skatteplanlægning

De seneste års intensive skatte­debat her­hjem­me har fået store erhvervs­dri­ven­de fonde til at stramme deres inve­ste­rings­po­li­tik­ker. Flere fonde roser et nyt skatte­kodeks fra pen­sions­sek­to­ren og over­vejer nu, om man i fonds­sek­toren skal gå samme vej og forene kræf­terne mod ag­gres­siv skatte­plan­læg­ning.

Peter Johansen, Investeringsdirektør i Realdania (foto: Leif Tuxen) Jeg tror, vi vil stå stær­ke­re, hvis og­så fonds­ver­de­nen…