Færchfondens investeringer understøtter formålet i Nordvestjylland

Færchfonden arbejder målrettet på at blive en vækstmotor for Nordvestjylland. Familien har ansat den tidligere vicedirektør fra Vækstfonden, som nu vil bruge fondens kapitalforvaltning som aktivt instrument i satsningen på at tiltrække erhvervsliv, arbejdskraft og studerende til området. Impact-investeringer, der afspejler fondens formål med at støtte egnsudviklingen, er en del af fondens formueforvaltning.

Fær­ch­fon­dens fun­dats næv­ner hver­ken Vest- el­ler Nord­jyl­land med et ord. Men fa­mi­li­en bag fon­den øn­sker at fore­byg­ge og…