Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kommuner, foreninger og projekter bør ikke modtage støtte eller gaver fra tobaksfonde før de er renset for røg. Nu skal især to velgørende fonde, Augustinus Fonden og Det Obel­ske Familiefond, hvis formue delvist hviler på tobak, gøres “rene,” mener Kræftens Bekæmpelse. Trygfonden og Færchfonden har allerede frivilligt renset formuen for to­baks­ak­tier. Københavns nye sundheds­borgmester vil undgå fondsmidler fra tobaks­in­du­stri­en for at restaurere museer. Og på CBS, som selv er havnet i konflikter om to­baks­penge, tales der om en ny udvikling.

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde In­ve­ste­ring: To­bak­sin­du­stri­en blev i ok­to­ber sid­ste år…