I Sydfyenske Dampskibsselskabers Fond er det årlige beløb til uddeling halveret. Fra årligt at kunne give mellem...