Fondsloven spænder ben for Læger uden Grænser

Den ikke-erhvervsdrivende fond, Læger uden Grænser, modtager masser af private bi­drag til ngo’ens arbejde. Men størstedelen af pengene må den ikke uddele. Kon­se­kven­sen er, at ngo-fonden i 2017 måtte halvere sine humanitære uddelings­aktiviteter. Arve- og gavemidler for mere end 60 mio. kr. er fast­frosset på grund af fonds­lovens regler om bund­en kapital. Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen i denne uge.

Bunden kapital Ar­ve­mid­ler for 61 mio. kr. til Læ­ger uden Græn­ser blev…