En ak­tie skal gi­ve ud­byt­te. Det var på­stan­den i en rets­sag, som In­du­stri­ens Fond for cir­ka 15 år si­den an­lag­de mod…