Mangler God Fondsledelse en anbefaling om investeringsstrategi?

Den vedvarende lavrenteøkonomi er en udfordring for formueplejen i både kommuner og ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde, som på forskellig vis er underlagt politisk styring. De er­hvervs­drivende fonde derimod har deres frihed til at investere klogt på markedets be­ting­el­ser. Det er tilmed fonds­bestyrelsernes pligt, men har God Fondsledelse til­stræk­ke­ligt fokus på netop det aspekt? Vi har spurgt formanden for Komiteen, Marianne Philip, om der mangler en anbefaling om erhvervsfondenes formuepleje.

Investeringsstrategi "Jeg tror ik­ke, at man ved at spe­ci­fi­ce­re de en­kel­te…