Mangler God Fondsledelse en anbefaling om investeringsstrategi?

Den vedvarende lavrenteøkonomi er en udfordring for formueplejen i både kommuner og ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde, som på forskellig vis er underlagt politisk styring. De er­hvervs­drivende fonde derimod har deres frihed til at investere klogt på markedets be­ting­el­ser. Det er tilmed fonds­bestyrelsernes pligt, men har God Fondsledelse til­stræk­ke­ligt fokus på netop det aspekt? Vi har spurgt formanden for Komiteen, Marianne Philip, om der mangler en anbefaling om erhvervsfondenes formuepleje.

Investeringsstrategi “Jeg tror ikke, at man ved at specificere de enkelte...