Professor i fondsøkonomi: afskaf regler om kapitalanbringelse

Det bør ikke være Civilstyrelsens opgave at bestemme, hvordan de ikke-erhvervsdrivende fonde skal placere deres formuer. Fondene lider under lavrenteøkonomien til skade for de samfundsgavnlige uddelinger, og derfor bør anbringelsesbekendtgørelsen helt afskaffes og i stedet skal der laves en fusionsbekendtgørelse, der automatisk tillader fusioner, siger CBS-professor Steen Thomsen. Han påpeger, at fondenes investeringer i obligationer i øjeblikket er mere risikofyldte end aktiebeholdninger.

Steen Thomsen, professor ved Copenhagen Business School Ste­en Thom­sen, pro­fes­sor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness…