Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Danske Forvaltning har rådgivet flere af kongehusets almennyttige fonde til kun at købe bankens egne investeringsprodukter, selvom produkterne er både dyrere og har givet dår­li­ge­re afkast end resten af markedet. Almennyttige fonde kan ikke regne med uvildig rådgivning fra deres bank, siger professor.

Amalienborg (foto: Wolfgang Sauber) ”Ge­ne­relt op­står der en in­ter­es­se­kon­flikt, når ban­ken…