Hård kritik af fondes kommunikation om intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb for fagligt svage børn og unge er i de senere år blevet et populært pædagogisk værktøj med opbakning fra flere danske fonde. Men fondenes begejstrede ud­meld­inger om forløbene bygger på alvorlige misforståelser og uheldige forsimplinger, fortæller to forskere fra VIVE og Aarhus Universitet/DPU. De efterlyser, at fondene kom­mu­ni­ke­rer mere ansvarligt.

Intensiv læring “Når man i en kommune overvejer, hvordan man skal hjælpe f.eks. udsatte unge, så bliver man måske påvirket på et forkert grundlag. Så fondene skal tage alvorligt, at de faktisk risikerer at gøre skade, hvis de kommunikerer...