Hård kritik af fondes kommunikation om intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb for fagligt svage børn og unge er i de senere år blevet et populært pædagogisk værktøj med opbakning fra flere danske fonde. Men fondenes begejstrede ud­meld­inger om forløbene bygger på alvorlige misforståelser og uheldige forsimplinger, fortæller to forskere fra VIVE og Aarhus Universitet/DPU. De efterlyser, at fondene kom­mu­ni­ke­rer mere ansvarligt.

Intensiv læring "Når man i en kom­mu­ne over­ve­jer, hvor­dan man skal…