Novo Nordisk Fonden
– og humlebien der ikke burde kunne flyve

Steffen Lüders har overtaget depechen som tredje deltager i interview-stafetten, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Han er chef for kommunikation og stakeholder relations i Novo Nordisk Fonden og Novo A/S. I interviewet fortæller han om sit skifte fra PR-bureauet Mannov til fondsverdenen. Om fondens rolle som aktiv samfundsaktør og kommuni­ka­tio­nens betydning for fondsbranchen. Med tre spørgsmål sender han stafetten videre til direktør i Villum Fonden, Lars Hansen.

Steffen Pierini Lüders

“Vi har en fan­ta­stisk si­tu­a­tion i Dan­mark. Men som så­dan er fonds­struk­tu­ren jo li­ge­som en hum­le­bi – den bur­de ik­ke…