Novo Nordisk Fonden
– og humlebien der ikke burde kunne flyve

Steffen Lüders har overtaget depechen som tredje deltager i interview-stafetten, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Han er chef for kommunikation og stakeholder relations i Novo Nordisk Fonden og Novo A/S. I interviewet fortæller han om sit skifte fra PR-bureauet Mannov til fondsverdenen. Om fondens rolle som aktiv samfundsaktør og kommuni­ka­tio­nens betydning for fondsbranchen. Med tre spørgsmål sender han stafetten videre til direktør i Villum Fonden, Lars Hansen.

Steffen Pierini Lüders

“Vi har en fantastisk situation i Danmark. Men som sådan er fondsstrukturen jo ligesom en humlebi – den burde ikke...