Kulturministeriet: Fond skal genskabe fredet park efter ulovlig istandsættelse

Det var ulovligt, da Midtjydsk Skole- og Kulturfond ændrede den fredede Skulp­turparken i Herning i en renovering til fem millioner kroner. Det fastslår Kultur­ministeriet i en ny afgørelse. Ministeriet stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra Slots- og Kul­tur­sty­rel­sen. Samtidig lovliggøres dele af Skulptur­parkens nye udtryk.

Skulpturparken i Herning Besty­rels­es­med­lem­merne i Midtjydsk Sko­le- og…