Dårligt investeringsår i Hedorfs Fond

I regnskabet for 2018 offentliggør Hedorfs Fond et resultat på -10,2 mio. kr., hvilket be­sty­rel­sen betegner som util­freds­stil­lende. Det negative resultat skyldes et tab i værdi­pa­pi­rer hos fondens investerings­sel­skab Hedorf A/S.

Hedorfs Kollegium hovedindgang (foto: Andreas Trier Mørch, arkitekturbilleder.dk) Hedor­fs Kol­le­gi­um – ho­ve­d­ind­gang (fo­to: An­dreas Tri­er…