Eksperter: Festivalfonde fortsat på usikker grund

Fondskonstruk­tionen bag en lang række danske festivaler strider ikke imod betingelserne for moms­fritagelse, oplyser Skatte­styrelsen nu. Men ved at acceptere kon­struktio­nen for­valter styrelsen i strid med lovens bogstav. Det mener flere eksperter, som vurderer, at festi­valerne befinder sig på usikker juridisk grund. Festival­ernes interes­se­orga­nisation Dansk Live tager initiativ til en afklaring af området.

Publikum til Roskilde Festival (foto: Jens Dige / Rockfoto) Festi­va­ler­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dansk Li­ve øn­sker…