Ellab-Fonden bliver markant filantropisk aktør efter frasalg af datterselskab

Ellab-Fonden har netop solgt sit medico-datterselskab til en svensk kapitalfond. Det betyder en femdobling af fondens årlige uddelinger. Samtidig skifter bestyrelsen kurs og vil fremover føre en langt mere strategisk filantropisk linje i uddelingspolitikken, siger fondens formand Sys Rovsing.

Si­den stif­tel­sen i 1978 har El­lab-Fon­den væ­ret me­de­jer af El­lab A/S, som ud­vik­ler og pro­du­ce­rer præ­ci­sions­måleud­styr…