Erhvervsstyrelsen nedsætter årsgebyr efter millionoverskud på fonde

Tilsynet med de erhvervsdrivende fonde indbragte sidste år Erhvervsstyrelsen et over­skud på knap 6 mio. kr. Overskuddet skyldes indtægterne på fondenes årsgebyr, som overgik forventningerne. Det fremgår af styrelsens årsrapport. Nu sænker styrelsen års­gebyret og maksimumsatsen med virkning fra og med 2017.

Er­hvervs­sty­rel­sen hav­de sid­ste år et over­skud på 5,9 mio. kr. på fondstil­sy­nets ind­tæg­ter fra er­hvervs­dri­ven­de fon­de.…