Er der moms på reg­nin­gen el­ler ej? Det er for­ment­lig ik­ke et em­ne, der fyl­der spe­ci­elt me­get blandt som­me­rens gla­de…