Solid fondsøkonomi bag Louisiana forud for DFs nedskæringer

Både Louisiana Fonden og Museumsfonden bag Louisiana-museet har økonomisk muskelkraft til at støtte museet, hvis Dansk Folkepartis foreslåede nedskæringer på 7,5 mio. kr. af det statslige tilskud bliver vedtaget. Men fondenes henlæggelser til uddelinger skal blandt andet bruges til indkøb af ny kunst og er ikke foretaget som et værn mod drastiske nedskæringer i statsstøtten, forklarer fondenes bestyrelsesformand, Lars Munch, der er forbløffet over forslaget.

De to fon­de bag Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art er så øko­no­misk vel­pol­stre­de, at de er i stand til hol­de hån­den un­der…