Hempel Fonden og KR Foundation indgår nyt samarbejde med fokus på biodiversitet

Hempel Fonden og KR Foundation vil tilveje­bringe ny viden om det eskale­rende tab af jord­ens biodiver­sitet. Det skal få verdens beslutnings­tagere til at vende den nedad­gående udvikling på området.

Biodiversitet (foto: Jeanette Frank Nielsen) "Vi valg­te at gå ind i pro­jek­tet, for­di det er vig­tigt,…