Kvalitetsstempel skal give bedre social rådgivning for fondskronerne

Brancheforeningen Rådgivningsdanmark vil rydde op i den svingende kvalitet på området for gratis social rådgivning. Derfor har foreningen lanceret et kvalitets­stempel for at sik­re, at fonds­midlerne går til flere og bedre råd­giv­nings­tilbud. Fra fondenes side roser man på den ene side idéen, men peger også på, at et kvalitets­stempel ikke kan erstatte grun­dig research.

Rådgivningsdanmark – akkreditering “Der fin­des nog­le me­get sto­re og vel­kend­te…