Partnerskab skal sikre næste generation af Foreningsdanmark

Fremfor en klassisk donation valgte Tuborgfondet i sidste måned at indgå strategisk part­nerskab med Dansk Ungdoms Fællesråd under overskriften ’Alle unge med i fæl­les­skabet’. Partnerskabsmodellen skal sikre, at projektet ikke alene begrænser sig til et mål om øget medlemstal i foreningerne. Derimod skal metodeudvikling, uddannelse og føl­ge­forskning bidrage til at opnå langsigtede resultater. Fokus er især på unge med anden etnisk baggrund. Men det kan blive en udfordring at få flere nydanskere med i normsatte danske foreninger. Derfor bør DUF-paraplyen brede sig over eksisterende, etniske for­ening­er, påpeger integrationsforsker.

DUF – "Alle unge med i fællesskabet (foto: Morten Rode) "Det er vig­tigt at ha­ve en stærk vi­sion og en stærk drøm…